جلسه سوممفاهیم بردار و ماتریس Lecture three: Vector/ Matrix concept

✓ تبدیل اطلاعات یک بردار از یک ناظر به ناظر دیگر

✓ دو بردار وابسته خطی

✓ بررسی قابل حل بودن یک معادله

✓ حاصلضرب دو ماتریکس

✓ Convert vector information from one observer to another

✓ Two linearly dependent vectors

✓ A solvability investigation of an equation

✓ The product of two matrices

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از