جلسه نهماصل عدم قطعیت Lecture nine: Uncertainty principle

✓ بررسی ارتباط اصل عدم قطعیت با خاصیت جابجایی پذیری در اُپراتورها

✓ بررسی ارتباط آمار و اصل عدم قطعیت و درک مفهوم مقدار متوسط یا مقدار مورد انتظار

✓ Study of the relationship between the uncertainty and commutative in operators

✓ Study of the relationship between statistics and the uncertainty principle and the concept of the mean value or expected value

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از