جلسه ششمماتریس های تبدیل Lecture six: Transformation Matrices

✓ تبدیل خطی

✓ تعریف Affine grade در دایره

✓ روش های پارامتر کردن

✓ Linear transformation

✓ Affine grade definition in the circle

✓ Parameterization methods

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از