جلسه اول چارچوب فیزیک نظری Lecture one: Framework for Theoretical Physics

✓ ریشه تحولات فیزیکی طی ۲۰۰ سال گذشته

✓ اثر پروانه ای ادوارد لورنس

✓ تئوری نیوتن و روند شکل گیری آن

✓ روند مطالعه انسان توسط علم بیولوژی

✓ دیدگاه اجزاءنگری برای مطالعه جهان

✓ علم حساب و نقش آن در شناخت جهان

✓ The Fundamental physical changes over the past 200 years

✓ Edward Lorenz’s Butterfly Effect

✓ Newton’s theory and the process of its formation

✓ The study of human biology

✓ Reductionism for the study of world

✓ Calculus and its role in understanding the world

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از