جلسه دومامواج ماده Lecture two: Matter waves

✓ شکل گیری تئوری کوانتوم

✓ آزمایش توماس یانگ در مورد شناخت نور (آزمایش معروف دو شیار)

✓ معرفی تئوری الکترومغناطیس توسط ماکسول

✓ فاجعه ماوراء بنفش

✓ مسائل لاینحل فیزیک در اوایل قرن بیستم

✓ جسم سیاه

✓ تاریخچه میکروویو

✓ حل مسئله فاجعه ماوراء بنفش توسط ماکس پلانک

✓ پدیده فتوالکتریک انیشتین

✓ شاهکار انیشتین

✓ پدیده اسپکتروم

✓ تکانه زاویه ای کوانتیزه

✓ ماهیت دوگانه نور به زبان ریاضی

✓ اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

✓ مدل ابر الکترونی اتم

✓ The formation of quantum theory

✓ Thomas Young’s experiment about the light (The Double Slit Experiment)

✓ Maxwell’s electromagnetic theory introduced

✓ Ultraviolet catastrophe

✓ Unsolved problems in physics in the early twentieth century

✓ Blackbody

✓ Microwave background

✓ Problem solving ultraviolet catastrophe by Max Planck

✓ Einstein’s photoelectric effect

✓ Einstein’s masterpiece

✓ Spectrum phenomenon

✓ The quantization of angular momentum

✓ The dual nature of light to the mathematical language

✓ The Heisenberg uncertainty principle

✓ The electron cloud atom model

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از