جلسه صفرجهان پدیدآینده!

مقدمه

Lecture zero: Emerging Universe

Introduction

✓ مقدمه ای بر علم پدیدآیی

✓ تقسیم بندی علم پدیدآیی (ریاضی، فیزیک، بیولوژی و فلسفه پدیدآیی)

✓ بررسی اهداف آکادمی

✓ معرفی تئوری های مهم و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها و ارتباط تئوری ها با هم

✓ بررسی علمی علت در جا زدن علوم از جمله بیولوژی، فیزیک، پزشکی و

✓ تئوری نسبیت عام بر مبنای مدل داناکی

✓ ساختار داناکی و تئوری کوانتوم

✓ رابطه بین اجزاء

✓ توصیف یک واقعیت فیزیکی توسط اعداد کمپلکس

✓ گمشده ای بنام “I” در تمام علوم

✓ یگانگی قانون حاکم بر تمام پدیده های هستی در خلقت و فرایند رشد

✓ Introduction to emergence science

✓ Division of the emergence science (mathematics, physics, biology, and the emergence philosophy)

✓ Review the goals of the academy

✓ Introduction of important theories and examining their strengths and weaknesses and the relationship of theories together

✓ Scientific research on the cause of science, including biology, physics, medicine, etc.

✓ The theory of general relativity based on the Danaki model

✓ Structure and Quantum Theory

✓ Relationship between components

✓ Describes a physical reality by complex numbers

✓ Missing “I” in all sciences

✓ Unity of the Law on all phenomena of being in the creation and process of growth

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از