جلسه بیستمتوابع پتانسیل ویژه Lecture twenty: Scattering states
✓ دانسیته احتمالاتConservation of probability density-

✓ معادله پیوستگی جرم در مکانیک سیالات

✓ بررسی معادله حرکت یک ذره که در ابتدا دارای V=0 و سپس در نقطه ای به سطح V>0 می رود.

در دو حالت:

a : انرژی ذره کمتر از سطح انرژی V=a

b: انرژی ذره بیشتر از سطح انرژی V=a

✓ توابع پتانسیل ویژه

✓ پنج حالت توابع پتانسیل (حالت های توابع پتانسیل ویژه)

a : step function

a-1: E>V

a-2: E<V

b: تراز انرژی بالاتر از V0← در هر دو حالت E>V

c: چاه پتانسیل با عمق مشخص ← E>V

d: عمق چاه پتانسیل ←∞ عرض ←۰

e: توابع پتانسیل ویژه دلتا فانکشن

Density of probabilities ✓Conservation of probability density ✓

The mass conjugation equation in fluid mechanics ✓

Investigating the motion equation of a particle, which initially has V = 0, then goes to a point at the level V> 0.

In two modes:

a: Particle energy less than energy level

V = a

b: The energy of the particle is greater than the energy level V = a

Special potential functions

Five of scattering state:

a: step function

a-1: E> V

a-2: E <V

b: The energy level is higher than V0 → in both modes E> V

c: Potential well with specified depth →

E> V

d: Potential Well Depth → ∞ Width → ۰

e: scattering ∆. function

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از