جلسه دومفضا و زمان، مطلق یا نسبی؟ ?Lecture two: Space & Time, Absolute or Relative

✓ قضیه فیثاغورس

✓ اثبات مطلق نبودن زمان

✓ کِش آمدن زمان برای ناظر متحرک

✓ فاکتور انبساط زمان

✓ ذرات بنیادی (نوترینوها، الکترون ها، کوارک ها)

✓ Pythagorean Theorem

✓ Absolute proof of time

✓ Stretch time for the moving observer

✓ Time dilation Factor

✓ Basic particles (Neutrino, Electron, Quark)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از