جلسه ششمروابط پنهانی و بی زمانی Lecture six: Hidden relations and timelessness

✓ نقش ضرب اعداد مُوهومی در رخ دادن اتفاقات تازه در طبیعت

✓ مروری بر خاصیت جابجایی در جمع بردارها

✓ انواع ضرب بردارها و ضرب برداری دو عدد مختلط

✓ معرفی ریاضیات کوترنیون

✓ آزمایش گربه شرودینگر

✓ اختلاف بین انیشتین، شرودینگر، نیلز بوهر و هایزنبرگ در مورد قواعد تئوری کوانتوم

✓ تکرار آزمایش گربه شرودینگر با تابع موج

✓ پارادوکس انیشتین و پودولسکی روزن

✓ تعمیم آزمایش EPR به دنیای کوانتومی

✓ فوتون های همزاد

✓ مروری بر خاصیت پلاریزاسیون نور

✓ همبستگی کوانتومی

✓ اطلاعات پنهان در فیزیک کوانتوم

✓ آزمایش EPR با الکترون و پوزیترون

✓ The role of imaginary numbers multiply in new things from happening in nature

✓ Review of commutative in Vector

✓ Multiplication of vectors & Vector multiplication of two complex numbers

✓ The introduction of quaternion math

✓ Schrödinger’s cat experiment

✓ The difference between Einstein, Schrödinger, Bohr and Heisenberg about the rules of quantum theory

✓ Schrödinger’s cat experiment with the wave function

✓ Einstein Podolsky Rosen paradox (EPR)

✓ EPR experiment generalized to the quantum world

✓ Twin state photons

✓ A review of the effects of polarization

✓ Quantum Entanglement

✓ The hidden information in quantum physics

✓ EPR experiments with electrons and positrons

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از