دوره های برگزار شده در آکادمی ناصری :

– دوره عمومی

– دوره پدیدآیی

تنها افرادی مجاز به ثبت نام در دوره ها هستند که عضو سایت شده باشند و در تاریخ اعلام شده فرم مخصوص درخواست ثبت نام را پر نموده ارسال نمایند.

با شروع هر دوره، ویدیوهای هر جلسه با ترتیب خاصی که انسجام مطلب را حفظ کند بطور هفتگی (یک یا دو‌جلسه در هفته) در دسترس شرکت کنندگان قرار می گیرند.

هدف آکادمی یادگیری مفهومی مباحث علمی است: باصطلاح، علم برای علم! بنابراین، اینجا نه امتحانی برگزار می شود و نه مدرکی صادر می گردد. لیکن، در صورت درخواست، تحت شرایطی گواهی حضور در کلاس ها داده خواهد شد.

پیرو نظرسنجی از اعضای آکادمی، بنا بر این شده است که برای تامین هزینه های آکادمی یک حق عضویت سالانه اعمال گردد که در حال حاضر مبلغ آن حداقل 3 میلیون و حداکثر 5 میلیون تومان برای اعضای داخل کشور و 500 تا 1000 یورو برای اعضای خارج از کشور در سال می باشد که افراد بسته به توان مالی خود تصمیم می گیرند که چه مبلغی پرداخت کنند.

آ) دوره عمومی:

بسته به تعداد تقاضاهای دریافت شده، هر سه تا شش ماه یک بار دوره عمومی برگزار می شود.

دروس از سطح دبیرستان شروع و بطور پله ای تا سطح کارشناسی ارشد ادامه می یابند.

موضوعات این دوره شامل تئوری های بنیادی فیزیک،‌ مبانی تئوری آشوب و مباحث ریاضی مربوطه می شود (۳ درس اول لیست زیر با ریاضیاتی در حد دوره راهنمایی ارایه می شوند):

مبانی و مفاهیم تئوری کوانتوم (Quantum Mechanics, Concepts)

مبانی و مفاهیم تئوری نسبیت (Theory of Relativity, Concepts)

مبانی و مفاهیم تئوری آشوب (Chaos Theory, Concepts)

جبر خطی (Linear Algebra)

تانسور ها (Tensors)

مکانیک کلاسیک، فرمالیسم لاگرانژی-هامیلتونی (Classical Mechanics)

نسبیت خاص (Special Relativity)

نسبیت عام (General Relativity)

تئوری کوانتوم-۱ (Quantum Theory, Dirac Notation)

تئوری کوانتوم-۲ ( Quantum Theory, intermediate)

تئوری آشوب و کاربردهاى آن (Chaos Theory & Applications)

ب) دوره پدیدآیی:

این دوره تخصصی بطور سالانه برگزار می شود.

شرط شرکت در این دوره گذراندن دوره عمومی آکادمی است.

موضوعات این دوره شامل مباحث پیشرفته تئوری های بنیادی فیزیک،‌ تئوری آشوب، ریاضی و موضوعات تخصصی در ارتباط با مدل پدیدآیی (Z-model) آکادمی می باشد:

تئوری گروه (Group Theory)

تئوری گالوا (Galois Theory)

تئوری کوانتوم-۳ (Quantum Theory, Advanced)

تئوری میدان کوانتومی (Quantum Field Theory)

فیزیک ذرات بنیادی، مدل استاندارد (Particle Physics, Standard Model)

کلیات String و Superstring‌و Suoergravity و M-Theory و Quantum Gravity

تئوری آشوب در فیزیک (Chaos Theory in Physics)

اعداد اول و تابع زیتای ریمان(Riemann Zeta Function)

توابع ال (L-Functions)

تئوری ماتریس های راندوم (Random Matrix Theory)

آشوب کوانتومی (Quantum chaos)

تئوری آشوب در بیولوژی ( Chaos Theory in Biology)

مدل پدیدآیی (Z-model)

تئوری کتگوری (Category Theory)

جبر کلیفوردی، هندسه جبری (Clifford Algebra, Geomteric Algebra)

جبر Normed Division Algebra

متاریاضی (Meta math: Gödel, Turing, Chaitin)

قضایای گؤدل (Gödel’s Theorems)

بیولوژى: سلولهای بنیادی، ژنتیک (Biology: Stem Cells, Genetics)
ریاضی پدیدآیی (Z-Model: math)

فیزیک پدیدآیی (Z-Model: physics)

بیولوژی پدیدآیی (Z-Model: biology)

پزشکی پدیدآیی (Z-Model: therpeutics)

فلسفه پدیدآیی (Z-Model: philosophy)

بازدیدها: 328

دیدگاه بگذارید

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از