جلسه چهارمجایگزینی و کواترینون! !Lecture four: Permutation & Quaternions

✓ فورمالیسم جایگزینی

✓ تقارن در فرآیند جایگزینی

✓ تقارن های مثلث

✓ ارتباط تقارن های مثلث و جایگزینی سه گانه

✓ تعریف ریاضی گروه

✓ Substitution Formalism

✓ The symmetry in the replacement process

✓ Triangle symmetries

✓ Relationship of triangle symmetries and triple replacement

✓ Group Definition

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از