جلسه چهارماثرات نسبیتی Lecture four: Relativistic Effects

✓ کاربرد معادلات تبدیلات لورنتس

✓ بررسی معادلات تبدیلات لورنتس در مورد فضا، زمان و فضازمان

✓ یکسان سازی واحدها برای تمام ناظران

✓ اصل لیست اکشن (اصل کمترین عمل)

✓ حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات

✓ مشکل مرز ارزش (مقدار)

✓ کُند شدن زمان برای فرد در حال حرکت

✓ توقف زمان برای جسمی که با سرعت نور حرکت می کند

✓ کوتاه شدن طول جسم در امتداد حرکت

✓ نسبی بودن حرکت برای ناظرین متفاوت

✓ معمای دوقلوها

✓ Application of the Lorentz transformation equations

✓ Examine the Lorentz transformation equations about space, time and space-time

✓ Identical of units for all observers

✓ Principle Least Action

✓ Variation Calculus

✓ Boundary-value Problem

✓ lowing time to a person moving

✓ Stop time to physically move at the speed of light

✓ shorten the length of the object along the move

✓ The move relative to different observers.

✓ The mystery of twins

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از