« کوانتوم »

کلاس های کوانتوم:

🔴 چرا الکترون به درون هسته سقوط نمی کند؟ ... 👈 ادامه مطلب 👉

چرا الکترون به درون هسته سقوط نمی کند؟

چرا الکترون یا پروتون هم ذره است و هم موج؟

چگونه یک اتم همزمان در دو نقطه از فضا قرار می گیرد؟

چرا در عملکرد حواس پنجگانه ما تونل زنی کوانتومی نقش بنیادی دارد؟

معرفی اقلیم کوانتومی و موجودات و پدیده های ان.

اقلیمی که در آن منطق رایج فیزیک‌کلاسیک و زندگی روزه مره کارایی ندارد

معرفی منطق کوانتومی به کمک اعداد کمپلکس

بیان ریاضی منطق کوانتومی و فورمالیسم حاکم بر این اقلیم در فضای برداری کمپلکس

تعریف موجود کوانتومی به عنوان یک بردار با طول واحد در فضای کمپلکس

معرفی کره ای به شعاع یک در فضای برداری کمپلکس که نوک بردار های موجودات کوانتومی بر روی سطح آن قرار دارند

مطالعه پدیده ها و رفتارهای موجودات کوانتومی بر سطح این کره

معادله دینامیک موجودات کوانتومی: معادله شرودینگر

کاربرد‌ معادله شرودینگر در تکنولوژی بخصوص در انرژی جوش هسته ای و تونل زنی کوانتومی

مطالعه آزمایش “دو شیار”: یکی از مهم‌ترین آزمایشهای فیزیک

مطالعه اتم هیدروژن، ممنتوم زاویه ای و اسپین

بازدیدها: 580

بازدیدها: 580

دیدگاه بگذارید

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از