جلسه هشتمفرمالیسم همیلتونی

براکت پوآسون

Lecture eight: Hamiltonian Formalism

Poisson Bracket

✓ متغیرهای دینامیکی

✓ جریان فضای فازی

✓ تعاریف و دلائل علت استفاده و مطالعه در فضای فازی

✓ تفاوت فیزیک کوانتوم، فرمالیسم لاگرانژی و فرمالیسم هامیلتونی در بدست آوردن معادلات حرکت

✓ ارتباط هامیلتون H(q,p) با لاگرانژیان

✓ بدست آوردن هامیلتونیون از طریق لاگرانژیانبه زبان ریاضی

✓ اثبات اینکه هامیلتونیون، ثابت حرکت هست یا نه؟

✓ سیستم های مستقل و نامستقل

✓ از فرمالیسم لاگرانژیان تا تقارن های سیستم

✓ اثبات ثابت حرکت بودن کمیت های دیگری غیر از هامیلتونیون در سیستم

✓ پوآسون براکت و مفهوم آن به زبان ریاضی

✓ جبر لی” و نقش آن در ارتباط بین وقایل دنیای واقعی و وقایع دنیای کوانتومی

✓ مفهوم فیزیکی معادله جبر لی” در مورد اپراتورهای پوآسون براکت

✓ پوآسون براکت کمیت های بنیادی

✓ Dynamic variables

✓ Phase space flow

✓ Definitions and reasons for the use and study of phase space

✓ Difference between Quantum physics, Lagrangian Formalism and Hamiltonian Formalism in obtaining motion equations

✓ Hamilton’s connection H (q, p) with Lagrangian

✓ Acquire Hamiltonian “H” through Lagrangian “L” in mathematical language

✓ Proof that the Hamiltonian is a constant of motion or not?

✓ autonomous and non- autonomous systems

✓ From Lagrangian Formalism to system symmetry

✓ proof of the constant of motion of quantities other than Hamiltonian in the system

✓ Poisson bracket and its concept in mathematical language

✓ Lie’s Algebra and its role in the relationship between real world events and the events of the Quantum world

✓ Physical Concept of Lie’s Algebra Equation for Poisson bracket Operators

✓ Canonical Poisson Bracket

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از