جلسه دهم اُپراتور ممنتوم Lecture ten : Momentum operator

✓ اُپراتور مشتق و رابطه آن با اُپراتور مومنتوم

✓ اهمیت نقش در به دست آوردن اُپراتور کوانتوم

✓ مقایسه آیگن استیت های اُپراتور مومنتوم و موقعیت در ارتباط با خاصیت جابجایی پذیری

✓ نظریه دوبروی و ارتباط مومنتوم با امواج ماده

✓ اثبات ریاضی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

✓ کوانتیزه بودن مومنتوم و مومنتوم زاویه ای و اثبات ریاضی آن

✓ Differential operator and its relationship with the momentum operator

✓ The importance of i to achieve quantum operator

✓ Compare the Eigen States of the Operator momentum and position- in relation to commutative

✓ De Broglie’s theory and the associated momentum with matter waves

✓ The mathematical proof of Heisenberg’s uncertainty principle

✓ Quantization of momentum and angular momentum and its mathematical proof

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از