جلسه هفتمسیستم های غیر خطی (دو بُعدی) Lecture seven: Non-Linear systems, 2D

✓ خطی سازی معادلات غیر خطی

✓ استثنائات خطی سازی

✓ نول کلاین ها

✓ خط جداکننده

✓ حوضه جاذبه

✓ مدل رقابتی lokta- volterra

✓ Linearized of non-linear equation

✓ The exceptions linearization

✓ Null cline

✓ Separator line

✓ Gravity basin

✓ Lokta- Volterra model of competition

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از