جلسه دوممیدان گرانشی نیوتنی Lecture two: Newtonian Gravitational Field

✓ گرانش نیوتنی

✓ معادله پواسون

✓ میدان گرانشی و مقایسه آن با معادله میدان انیشتین

✓ معرفی ژئودزیک

✓ ارتفاع و سرعت ماهواره ها

✓ Newtonian gravity

✓ Poisson equation

✓ Gravitational field and its comparison with Einstein Square Equation

✓ Introducing the geodesic

✓ The height and speed of the satellites

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از