« جبرخطی »

کلاس های جبر خطی:

🔵 این درس بعد از سه درس پایه‌ی “مفاهیم کوانتومی”، “مفاهیم نسبیتى” و “مفاهیم تئوری آشوب/مدل داناکی” ارائه می شود و پایه‌ی مباحث بعدى و پیشرفته آکادمى را تشکیل مى دهد.
🔵 مباحث این درس شامل موضوعات خاصی از ریاضی است که پایه هاى فیزیک را مى سازند و دانستن آن ها اولین قدم برای مطالعه تئوریک جهان و پدیده هاى آن است.
🔵 شایان ذکر است که جبرخطى پایه ریاضیات استفاده شده در تئورى هاى کوانتوم، نسبیت و آشوب مى باشد.
🔵 کیفیت ارائه‌ی این درس به ساده ترین شکل ممکن است و اگر در حد دوره‌ی راهنمائى هم آموزش دیده باشید باید بتوانید مطالب این کلاس را به خوبى دنبال کنید.

بازدیدها: 691

ارسال نظر فقط مرتبط با دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از