جلسه سیزدهمزبان ریاضی نسبیت عام (۸)-تانسور و اسکالر ریچی (Lecture thirteen: Mathematical language of General relativity (8

✓ ویژگی های تانسور ریمان

✓ تعداد درجات آزادی تانسور ریمان

✓ رابطه بیانچی

✓ مختصات نرمال ریمان

✓ تانسور ریچی (منحصر به فرد)

✓ اسکالر ریچی

✓ Riemann tensor properties

✓ The number of Riemann tensor freedom degrees

✓ Bianchi Identity

✓ Riemann normal coordinates (RNC)

✓ Ricci Tensor (Uniqueness)

✓ Ricci Scalar

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از