جلسه نهمزبان ریاضی نسبیت عام (۴)-سمبل کریستوفل (Lecture nine: Mathematical language of General relativity (4

✓ بردارهای پایه کوواریانت و کنتراواریانت بعنوان تانسور

✓ متریک بعنوان تانسور

✓ کریستوفل سیمبول، نمود تغییر بردارهای کواریانت برروی مانیفولد

✓ نقش کریستوفل سیمبول در ژئودزیک

✓ مشتق تانسوها و مشکلات آن

✓ Basic co-variant and contra-variant vectors as tensor

✓ Metric as tensor

✓ Christoffel Symbol, Chart Change of co-variant Vectors on Manifold

✓ The role of Christoffel Symbol in geodesics

✓ The derivation of tensor and its problems

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از