جلسه هشتمزبان ریاضی نسبیت عام (۳) (Lecture eight: Mathematical language of General relativity (3

✓ تعریف بردارهای پایه کوواریانت

✓ تعریف متریک کوواریانت مانیفولد بر حسب بردارهای پایه مربوطه

✓ رابطه بین متریک و کوواریانت و کنتراواریانت

✓ رابطه بردارهای پایه کنتراوواریانت با کوواریانت

✓ تانسور مولفه های کوواریانت بردارها (بردار گرادیان)

✓ تانسوها رتبه ۲ و بالاتر و تبدیل آنها بین دو ناظر

✓ عملیات برروی تانسورها

✓ کاهش رتبه تانسور

✓ Define the co-variant base vectors

✓ Define the metric of the manifold co-variant in terms of the corresponding base vectors

✓ The relationship between metric and co-variant and contra-variant

✓ The relationship between the vectors of the contra-variant with the co-variant

✓ Tovar component of covariant vector (gradient vector)

✓ Tensor ranked 2 and higher and converted between two observers

✓ Operation on tensors

✓ Decrease tensor rating

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از