جلسه هفتمزبان ریاضی نسبیت عام (۲) –تانسورها (Lecture seven: Mathematical language of General relativity (2

✓ تعریف تانسور و کاربرد آن

✓ تبدیل محور مختصات

✓ ماتریس جیکوبی و نقش آن در تبدیل ناظرها

✓ Definition of tensor and its application

✓ Coordinates Transformation

✓ Jacobi’s matrix and its role in turning observers

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از