جلسه نهمفرمالیسم همیلتونی

قضیه لیوویل

Lecture nine: Hamiltonian Formalism

Liouvilleˊs Theorem

✓ چند مثال در خصوص بدست آوردن معادلات حرکت سیستم با استفاده از فرمالیسم هامیلتونی

a: معادله حرکت آونگ، سیستم conservativeصرفنظر از اصطکاک

b : معادله حرکت سیستمی با چند عضو (n) و nدرجه آزادی در میدان مغناطیسی v

✓ قضیه لیوویل

✓ بررسی این مسئله که آیا خطوط جریان در فضای فازی جریان، قابل فشرده شدن هستند یا خیر؟ در هر دو حالت امکان فشردگی یا عدم آن چه اتفاقاتی رخ می دهد؟

✓ Some examples of obtaining equations of motion of the system using Hamiltonian Formalism

a: Pendulum equation, conservative system regardless of friction

b: Equations of system motion with multiple members (n) and ‘n” degrees of freedom in the magnetic field “v”

✓ Liouvilleˊs Theorem

✓ Checking whether the flow lines in the phase space flow are compressible or not? What happens in both cases of compression or lack of it?

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از