جلسه دهمجبر کلیفوردی– ۵ Lecture ten: Clifford Algebra 5

✓ بررسی اصطلاحات زیر:

a:Commutative Algebra

b:Non- Commutative Algebra

c: Anti-Commutative Algebra

d:Associative Algebra

e:Non- Associative Algebra

f:Alternative Algebra

g:Lie Algebra

h:Jordan Algebra ←Jordan Identity

i:Power associative Algebra

j:Cayley-Dickson Algebra

✓ نکاتی در مورد Non- Associativity

✓ Review the following terms:

a:Commutative Algebra

b:Non- Commutative Algebra

c: Anti-Commutative Algebra

d:Associative Algebra

e:Non- Associative Algebra

f:Alternative Algebra

g:Lie Algebra

h:Jordan Algebra ←Jordan Identity

i:Power associative Algebra

j:Cayley-Dickson Algebra

 Tips on Non- Associativity ✓

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از