🔴 نکات مهم:

۱- لطفاً “نام کاربری”  “ایمیل”  “رمز عبور” خود را لاتیننام و نام خانوادگی خود را فارسی پر کنید.

۲- شماره همراه خود را با دقت به صورت” ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ ” وارد کنید.

۳- شرایط و ضوابط را قبل از عضویت یا ثبت نام به دقت مطالعه کنید.

بارگذاری