🔴 نکات مهم:

1- لطفاً “نام کاربری”  “ایمیل”  “رمز عبور” خود را لاتیننام و نام خانوادگی خود را فارسی پر کنید.

2- شماره همراه خود را با دقت به صورت” 09123456789 ” وارد کنید.

3- شرایط و ضوابط را قبل از عضویت یا ثبت نام به دقت مطالعه کنید.

بارگذاری

بازدیدها: 5765