جلسه دومهندسه جبری کلیفورد (۱) Lecture two: Geometric Clifford Algebra

✓ معرفی بنیاد و چارچوب ریاضیات پدیدآیی

✓ معرفی سه گروه جاندار در بدو خلقت و بررسی علت بقاء یا انقراض هر گروه

✓ دو مدل ریاضی

✓ مروری بر پنج اصل اقلیدس و ارتباط آنها با سیستم های فورمال

✓ هسته اولیه جهان

✓ تعریف Thing تحت عنوان فضای برداری

✓ فضای برداری کمپلکس

✓ تاریخچه عدد صفر

✓ ضرب دوبردار

✓ ویژگی جبر کلیفوردی

✓ ارتباط ریاضی محض و فیزیک

✓ Introduction to the Foundation and the Mathematical Foundations Framework

✓ Introducing three groups of animals at the time of creation and studying the cause of survival or extinction of each group

✓ Two mathematical models

✓ An overview of Euclid’s five principles and their relation to the formal systems

✓ The core of the universe

✓ Define “Thing” as Vector Space

✓ Complex vector space

✓ The history of the zero number

✓ Dual multiplication

✓ The Clifford Algebra

✓ Relationship between pure mathematics and physics

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از