جلسه سومهندسه هزلولی و تبدیلات لورنتس Lecture three: Hyperbolic Geometry & Lorentz transformation

✓ روش سوم بدست آوردن معادلات تبدیلات لورنتس

✓ تبدیل مختصات هر ناظر به مختصات ناظر دیگر جهت یکسان سازی نتایج

✓ محور مختصات اینرسی

✓ یکسان بودن تمام قوانین فیزیک در چارچوب سکون

✓ عدد اُویلر

✓ توابع اکسپوننشیال

✓ سری اویلر و معادله اویلر

✓ هندسه هیپربولیک (هندسه هزلولی)

✓ The third method of obtaining the Lorentz transformation equations

✓ Convert the coordinates of each observer to observer coordinates the same direction Results

✓ Inertial Reference Frame

✓ The laws of physics are the same for all Inertial Frames

✓ Euler Number

✓ Exponential function

✓ Euler Series & Identity Euler

✓ Hyperbolic Geometry

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از