جلسه هجدهمهامیلتونیون در فضای هیلبرتی و فازی Lecture eighteen: Hamiltonian in Hilbert & phase space

✓ تغییرات در زمان با جزئیات بیشتر

✓ هامیلتونیون با جزئیات بیشتر

✓ ارتباط بین فضای هیلبرتی یا فضای برداری کمپلکس با فضای فازی در فیزیک کلاسیک

✓ تغییرات در زمان یک سیستم کوانتومی در حالتهای مختلف

✓ مراحل کلی مطالعه فرایند تغییرات یک سیستم در زمان

✓ توجیه آزمایش دوشیار با دیدگاه تازه

✓ تغییرات در زمان بسته موج

✓ نقش اپراتور هامیلتون در مطالعه سیستم های دینامیکی در فیزیک کلاسیک

✓ نقش توابع پتانسیل در مطالعه سیستم های دینامیکی در فضای فازی و فضای هیلبرتی

✓ Time Evolution with more details

✓ – Hamiltonian in more detail

✓ Relationship between Hilbert space or complex vector space with phase space in classical physics

✓ Time Evolution of a Quantum system in different states

✓ General process of studying the process of Time Evolution in system

✓ Justifying the two yang Double Gap tests with a new perspective

✓ Time Evolution of wave packet

✓ The role of the Hamilton operator in studying the dynamical systems in classical physics

✓ The role of potential functions in the study of dynamical systems in phase space and Hilbert space

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از