جلسه هفتم:فرمالیسم همیلتونی

سیستم دینامیکی همیلتونی

Lecture seven: Hamiltonian Formalism

Hamiltonian Dynamical system

✓ مروری بر بیوگرافی هامیلتون

✓ فرمالیسم هامیلتونی

✓ سیستم گرادیانت و معادلات آن

✓ سیستم گرادیانت سیمپلکتیک

✓ هندسه سیمپلکتیک

✓ تولید کننده تکامل زمان

✓ ثابت حرکت

✓ An overview of Hamilton’s biography

✓ Hamiltonian Formalism

✓ Gradient system and its equations

✓ Symplectic gradient system

✓ Symplectic geometry

✓ Generator time evolution

✓ Constant of Motion (COM)

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از