جلسه اولآشنایی Lecture one: Introduction

✓ مقدمه

✓ مرور دو جلسه آخر تئوری نسبیت خاص

✓ زندگینامه انیشتین

✓ رقابت گروه کلاین و انیشتین

✓ کشفیات بنیادی بشر از بدو خلقت

✓ کلیات تئوری نسبیت عام به زبان ساده

✓ جاذبه کوانتومی

✓ Introduction

✓ Review the last two sessions of the theory of special relativity

✓ Autobiography Einstein

✓ Klein & Einstein Group Competition

✓ Human fundamental discoveries since creation

✓ General Theory of General Relativity in Simple Language

✓ Quantum gravity

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از