جلسه اولزمین بازی انیشتین Lecture 1: Einstein’s play ground

✓ اِتر و باد اِتری

✓ ضریب انبساط زمان

✓ آزمایش مایکل سون و مورلی

✓ نظریه لورنتس

✓ تبدیلات لورنتس

✓ زمان مصنوعی

✓ ساختارهای بنیادی

✓ Ether & Ether wind

✓ The expansion coefficient time

✓ The Michelson–Morley experiment

✓ Lorentz theory

✓ The Lorentz transformations

✓ The artificial time

✓ The fundamental structures

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از