جلسه هفدهم دینامیک سیستم های کوانتومی Lecture seventeen : Quantum Dynamics

✓ حل معادله شرودینگر در حالت عمومی یا وابسته به زمان (دینامیک کوانتوم)

✓ فانکشن ویژه و بردار ویژه

✓ کاربرد دینامیک سیستم های کوانتومی

✓ معادلات اشتروملیوویل

✓ چاه پتانسیل بی نهایت

✓ Solving general Schrödinger’s Equation in Time-Independent (Quantum Dynamics)

✓ Eigen Function and Eigen Vector

✓ The dynamical application of Quantum systems

✓ Strum-Lioville Equation

✓ Infinite potential well

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از