جلسه چهارمابعاد فضازمان Lecture four: Dimensions of space-time

✓ خلقت از آشوب

✓ ساختارهای مجموعه کانتور

✓ منحنی کُخ و خود مشابهی

✓ پدیده های واقعا سه بُعدی در طبیعت؟

✓ ساختارهای فراکتال

✓ فراکتال بودن فضازمان

✓ The creation resulting of chaos

✓ Structures of the Cantor set

✓ Diagram of Koch and self-similarity

✓ Really three-dimensional phenomena in nature?

✓ Fractal structures

✓ The fractal space-time

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از