جلسه سومنظریه داناک (بودن و شدن) (Lecture three: Danak theory (being and become

✓ فرآیند رشد

✓ رفتار آشوبناک

✓ فرایند آشوب

✓ معادلات دیفرانسیل در مورد تغییرات در یک زمان پیوسته

✓ معادلات لاجستیک در مورد تغییرات در زمان بصورت ناپیوسته

✓ پارامتر کنترل و تاثیر آن بر شدت غیر خطی بودن سیستم

✓ دیاگرام رابرت می

✓ نقش روابط غیر خطی در تولید آشوب

✓ The process of growth

✓ Chaotic behavior

✓ The process of chaos

✓ differential equations for changes in a continuous-time

✓ Logistic equation about the changes in time for discontinuous

✓ The control parameters and its impact on the system is strongly nonlinear

✓ Robert May’s diagram

✓ The role of non-linear relationships in generating chaos

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از