جلسه اولسقوط الکترون Lecture one: Electrons fall

✓ محدوده کاربرد تئوری های فیزیک در مقایسه با اندازه های جهان

✓ محدوده فیزیک نیوتنی

✓ تاریخچه پیدایش تئوری کوانتوم

✓ آزمایش جی جی تامسون و مدل اتمی او (کیک کشمشی)

✓ مدل اتمی رادرفورد

✓ تکمیل آزمایش رادرفورد توسط گایگر و مارزدن

✓ علت عدم سقوط الکترون برروی هسته

✓ علت عدم متلاشی شدن هسته اتم هایی که دارای بیش از یک پروتون می باشند

✓ The scope of physical theories application compared to the size of the world

✓ Area of Newtonian physics

✓ The history of quantum theory

✓ JJ Thomson Experiment & his atomic model (Cakes with raisins)

✓ atomic model’s Rutherford

✓ Rutherford completed by Geiger and Marsden experiment

✓ The cause of the collapse of the core electrons

✓ The cause of the decay of atomic nuclei that have more than one proton

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از