جلسه چهارمیک مساله سه نگاه Lecture four: Constraints & Lagrange Multipliers

✓ روش اول (ستونی)

✓ روش دوم روی محور مختصات (خطی)

✓ روش سوم به روش ماتریس

✓ هایپرپلین

✓ تعریف جدید جبر خطی

✓ ماتریس صفر و کاربرد آن

✓ ماتریس هویت

✓ First method (column)

✓ The second method on the coordinate axis (linear)

✓ Third method by matrix method

✓ Hyperplane

✓ New definition of linear algebra

✓ Matrix zero and its application

✓ Identity Matrix

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از