« آشوب »

کلاس های آشوب:

🔴 تعریف آشوب، و سیستم های آشوبناک ... 👈 ادامه مطلب 👉

تعریف آشوب، و سیستم های آشوبناک

آشوب در فضا و ‌آشوب در زمان

نظم نهادینه در آشوب

سیستمی با یک‌معادله ولی چندین رفتار

جهان تک قانونی ولی ساختار ها و موجودات متنوع

رفتار و ساختار پریودیک در سیستم های آشوبناک و از جمله موجودات زنده

آشوب ناشی از اندرکنش سیستم های خطی یا محیط

ارتباط تعداد درجات آزادی و ابعاد سیستم با آشوب

همچنین بررسی نقش آشوب در:

غیرخطی بودن یک سیستم و معادلات حاکم بر آن در رفتار و ساختار های آشوبناک، و برعکس

خلق و واقعیت فیزیکی دادن به هر آنچه که در جهان هست

پیدایش و حضور رفتارهای پریودیک سیستم تنفسی، قلب، سیستم هورمونی، …

تبدیل مجموعه ای از مولکول ها به یک سلول زنده

رفتار و ‌ساختار سلول های بنیادی، تقسیم سلولی، تفکیک سلولی و نیز سنتز پروتئین

پدیده های خاص و کاربردی فیزیک‌مانند ابررسانا، لیزر، نوسانگرهای هارمونیک و تونل زنی کوانتومی

بازدیدها: 328

بازدیدها: 328

دیدگاه بگذارید

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از