جلسه سومتغییر حالت و کیفیت Lecture three: Bifurcation

✓ بررسی شیب منحنی سیستم در نقاط مختلف

✓ تعریف بایفورکیشن

✓ معادلات رابطه تجربی

✓ نقش پارامتر کنترل در بروز بایفورکیشن

✓ معادلات تکوینی و انواع آن

✓ ترانس کریتیکال بایفورکیشن و انواع آن

✓ Gradient of the curve in different parts of the system

✓ The definition of Bifurcation

✓ Empirical relation equation

✓ The role of the control parameter in bifurcation

✓ Creational equation and its types

✓ Trans-critical bifurcation and its types

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از