جلسه هفتمتغییر توپولوژی فضای فازی Lecture seven: Dimensions of space-time

✓ کنترل توپولوژی فضای فازی

✓ تغییر تعداد و کیفیت المان های فضای فازی

✓ بُعد موهومی فضای فازی

✓ بایفورکیشن در فضای یک و چند بعدی

✓ پدیده هیسترسیس در فضای فازی

✓ Phase space topology control

✓ Change the number and quality of phase space elements

✓ Imaginary dimension of phase space

✓ Bifurcation in one and multi-dimensional space

✓ Hysteresis phenomenon in phase space

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از