جلسه هشتمبایفورکیشن در سیکل های حدی Lecture eight: Limit cycle Bifurcations

✓ تولد و مرگ سیکل های حدی

✓ بایفورکیشن های هوف

✓ بایفورکیشن های با پریود بی نهایت

✓ بایفورکیشن هوموکلینک

✓ بایفرکیشن های سدل نود در سیکل های حدی

✓ Birth and death of the extreme cycles

✓ Hoff Bifurcations

✓ Infinite period Bifurcations

✓ Homo-clinic bifurcation

✓ Saddle-Node bifurcation of limit cycles

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از