جلسه هفتممقدمه ای بر میدان های کلاسیک نسبیتی Lecture seven: Space-Time 4-vector

✓ خصوصیات چاربردار

✓ بررسی فوتون از انرژی و مومنتوم

✓ بدست آوردن معادله انرژی فوتون با استفاده از چاربردار

✓ ضرب داخلی چاربردار

✓ امضاء ماتریس

✓ بردارهای کوواریانت و کونتراواریانت

✓ Characteristic 4-vector

✓ Photon examination in terms of energy and momentum

✓ Obtain Equation of Photon Energy Using of 4-vector

✓ Inner product of 4-vector

✓ Signature of matrix

✓ Co-variant and contra-variant vector

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از