جلسه چهارمهمه با سرعت نور در فضازمان Lecture four: All of them with speed of light at Space-time

✓ مفهوم فضازمان

✓ سرعت های متفاوت در فضا و سرعت ثابت در فضازمان

ُ✓ کند شدن زمان با حرکت در فضا

✓ Space-time

✓ Different speed at Space & Unique speed at Space-time

✓ Compression of Time with motion at Space

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از