مجموعه این دروس که شامل ریاضى، فیزیک، بیولوژى و فلسفه مى شود بحث بنیادى ما در آکادمى ناصرى و چارچوب “مدل پدیدآیی” (Z-model) را شکل مى دهد و به توصیف جهانى مى پردازد که بر اساس تنها یک قانون و تنها یک معادله “رشد” مى کند (“پدید مى آید”).

این مجموعه،‌ دروس نهایی پایان دوره را تشکیل می دهند و در قالب چهار عنوان ارائه مى شود:

١ریاضى پدیدآیی (Mathematics of Z-model): مباحث مورد بررسی در این کلاس شامل

 • آشنایی با مقدمات تئورى اعداد 
 • مطالعه محدودیت حساب دیفرانسیل (calculus) در توصیف پدیده ها ‌و ساختارهاى غیرخطى (مانند رفتار و ساختار خود جهان و هر موجود زنده)
 • ناسازگارى” (inconsistency) و “ناکاملی” (incompleteness) “سیستم هاى فورمال” (Formal/axiomatic systems)
 • قضایاى گودل” (Gödel Theorems)
 • جبر آبستراکت” (Abstract Algebra) شامل 
 • جبر کلیفورد” (Clifford algebra) و “هندسه جبری” (Geometric Algebra)، 
 • جبر کواترنیونی” (Quaternions)، و جبر هایپرکمپلکس” (Hypercomplex)
 • جبر Normed Division Algebra، 
 • تئوری گالوا” (Galois Theory)، 
 • تئوری گروه” (Group Theory)، 
 • تئوری کاتگوری” (Category Theory)
 • تئوری ماتریس های راندوم” (Random Matrix Theory)
 • هندسه سیمپلکتیک” (symplectic geometry) و “آشوب همیلتونى” (Hamiltonian Chaos) و به ویژه رفتار شبه پریودیک (pseudo periodic).

٢فیزیک پدیدآیی (Physics of Z-model): اساس بحث ما در این درس شامل

 • آشوب کوانتومى” (Quantum Chaos)
 • تابع زیتاى ریمان” (Riemann Zeta Function)
 • تئوری آشوب در فیزیک” (Chaos Theory in Physics)
 • المان هاى بنیادى فضاى فاز”‘ (fundamental elements in phase space)، 
 • توابع ال” (L-Functions)
 • مدل پدیدآیی” (Z-Model)

٣بیولوژى پدیدآیی (Biology in Z-model):

 • زنده بودن” در چارچوب المان هاى بنیادى فضاى فازى 
 • موجودات زنده و “توابع ال” 
 • نوسانات شیمیایی” (chemical oscillations) در فضای فازی 
 • سنتز پروتئین” در مدل پدیدآیی 
 • سلول های بنیادی” (Stem Cells) در مدل پدیدآیی 
 • آنتروپی، قانون دوم ترمودینامیک و زندگی در مدل پدیدآیی 
 • پاتولوژی پدیدآیی 
 • پزشکی پدیدآیی

 

۴- فلسفه و جهان بینى پدیدآیی (Z-Model & Phylosophy): تلاش علمى بشر در نهایت دو هدف را دنبال مى کند: درک واقعیت جهان و به کارگیری آن در ‘زندگى’. با توجه آموخته هاى سه درس اول، ‘زندگى’ را در چارچوب مدل پدیدآیی باز تعریف می نماییم و اینکه اعضاى یکدیگریم و از یک گوهر. در ادامه، مدل پدیدآیی را به مطالعه موضوعاتی در جامعه شناسى، فرهنگ، آموزش و پرورش و در نهایت فلسفه اعمال می کنیم و جهان بینى خاص برتافته از این مدل را معرفی را بررسی می نماییم.

همراه شویم و ‘مى در ساغر اندازیم’ در سفرى ویژه به دنیاى ریاضى، فیزیک، بیولوژى و فلسفه تا ‘پرده برافتد و نه تو مانى و نه من!’

دوره های برگزار شده در آکادمی ناصری :

– دوره عمومی

– دوره پدیدآیی

تنها افرادی مجاز به ثبت نام در دوره ها هستند که عضو سایت شده باشند و در تاریخ اعلام شده فرم مخصوص درخواست ثبت نام را پر نموده ارسال نمایند.

با شروع هر دوره، ویدیوهای هر جلسه با ترتیب خاصی که انسجام مطلب را حفظ کند بطور هفتگی (یک یا دو‌جلسه در هفته) در دسترس شرکت کنندگان قرار می گیرند.

هدف آکادمی یادگیری مفهومی مباحث علمی است: باصطلاح، علم برای علم! بنابراین، اینجا نه امتحانی برگزار می شود و نه مدرکی صادر می گردد. لیکن، در صورت درخواست، تحت شرایطی گواهی حضور در کلاس ها داده خواهد شد.

پیرو نظرسنجی از اعضای آکادمی، بنا بر این شده است که برای تامین هزینه های آکادمی یک حق عضویت سالانه اعمال گردد که در حال حاضر مبلغ آن حداقل ۲ میلیون و حداکثر ۴ میلیون تومان در سال می باشد که افراد بسته به توان مالی خود تصمیم می گیرند که چه مبلغی پرداخت کنند.

آ) دوره عمومی:

بسته به تعداد تقاضاهای دریافت شده، هر سه تا شش ماه یک بار دوره عمومی برگزار می شود.

دروس از سطح دبیرستان شروع و بطور پله ای تا سطح کارشناسی ارشد ادامه می یابند.

موضوعات این دوره شامل تئوری های بنیادی فیزیک،‌ مبانی تئوری آشوب و مباحث ریاضی مربوطه می شود (۳ درس اول لیست زیر با ریاضیاتی در حد دوره راهنمایی ارایه می شوند):

 • مبانی و مفاهیم تئوری کوانتوم (Quantum Mechanics, Concepts)
 • مبانی و مفاهیم تئوری نسبیت (Theory of Relativity, Concepts)
 • مبانی و مفاهیم تئوری آشوب (Chaos Theory, Concepts)
 • جبر خطی (Linear Algebra)
 • تانسور ها (Tensors)
 • مکانیک کلاسیک، فرمالیسم لاگرانژی-هامیلتونی (Classical Mechanics)
 • نسبیت خاص (Special Relativity)
 • نسبیت عام (General Relativity)
 • تئوری کوانتوم-۱ (Quantum Theory, Dirac Notation)
 • تئوری کوانتوم-۲ ( Quantum Theory, intermediate)
 • تئوری آشوب و کاربردهاى آن (Chaos Theory & Applications)

ب) دوره پدیدآیی:

این دوره تخصصی بطور سالانه برگزار می شود.

شرط شرکت در این دوره گذراندن دوره عمومی آکادمی است.

موضوعات این دوره شامل مباحث پیشرفته تئوری های بنیادی فیزیک،‌ تئوری آشوب، ریاضی و موضوعات تخصصی در ارتباط با مدل پدیدآیی (Z-model) آکادمی می باشد:

 • تئوری گروه (Group Theory)
 • تئوری گالوا (Galois Theory)
 • تئوری کوانتوم-۳ (Quantum Theory, Advanced)
 • تئوری میدان کوانتومی (Quantum Field Theory)
 • فیزیک ذرات بنیادی، مدل استاندارد (Particle Physics, Standard Model)
 • کلیات String و Superstring‌و Suoergravity و M-Theory و Quantum Gravity
 • تئوری آشوب در فیزیک (Chaos Theory in Physics)
 • اعداد اول و تابع زیتای ریمان(Riemann Zeta Function)
 • توابع ال (L-Functions)
 • تئوری ماتریس های راندوم (Random Matrix Theory)
 • آشوب کوانتومی (Quantum chaos)
 • تئوری آشوب در بیولوژی ( Chaos Theory in Biology)
 • مدل پدیدآیی (Z-model)
 • تئوری کاتگوری (Category Theory)
 • جبر کلیفوردی، هندسه جبری (Clifford Algebra, Geomteric Algebra)
 • جبر Normed Division Algebra
 • متاریاضی (Meta math: Gödel, Turing, Chaitin)
 • قضایای گؤدل (Gödel’s Theorems)
 • بیولوژى: سلولهای بنیادی، ژنتیک (Biology: Stem Cells, Genetics)
 • ریاضی پدیدآیی (Z-Model: math)
 • فیزیک پدیدآیی (Z-Model: physics)
 • بیولوژی پدیدآیی (Z-Model: biology)
 • پزشکی پدیدآیی (Z-Model: therpeutics)
 • فلسفه پدیدآیی (Z-Model: philosophy)
مسعود ناصرى
متولد فروردین ١٣٣۶، سولدوز (نقده)، آذربایجان غربى
تخصص: هسته اى (فیزیک و مهندسی)، هوافضا (Chaos/Complex 3D Turbulence)، روشهاى عددى (Numerical Techniques)
تحصیلات و تجارب:
 • دیپلم ریاضی، دبیرستان خوارزمی ٢ – بهارستان، تهران
 • لیسانس (BSc) مهندسی مکانیک، سیستمهاى کنترل، دانشگاه صنعتی شریف
 • فوق لیسانس (MSc) فیزیک و مهندسی راکتورهای هسته ای، Queen Mary College دانشگاه لندن
 • دیپلم DIC مهندسی هواپیما، با بورسیه Imperial College دانشگاه لندن
 • دیپلم تحقیقاتی (MPhil) هواپیماهای عمودپرواز، با اسپانسرى Nielsen Engineering Inc.، کالج سلطنتى دانشگاه لندن
 • دکترا (PhD) هوا-فضا، Complex 3D Turbulence، با اسپانسری NASA، کالج سلطنتی دانشگاه لندن،با استاد مشاوری Professor P. Bradshaw از دانشگاه Stanford آمریکا
 • دوره اول مطالعات فوق دکترا، روش های عددی کابردی در Chaos theory، مرکز تحقیقات برق انگلستان (Central Electricity Research Labs, CERL, NPTEC)، سه سال
 • دوره دوم مطالعات فوق دکترا، turbulence و chaos در فرآیند احتراق، تکمیل کد Kiva آزمایشگاههای Los Alamos آمریکا، شرکت تحقیقاتی Cham, Professor Spalding، با همکاری آکادمی علوم مسکو
 • کار بر روی قرارداد NASA در هوافضا، Complex 3D Turbulenc با همکارى Prof. P. Bradshaw دانشگاه استانفورد آمریکا (Stanford University)
 • کار بر روى قرارداد .Nielsen Engineering Inc آمریکا، جت خروجى هواپیماهاى عمود پرواز نزدیک زمین، محقق یار (Research Assistant) دانشکده هوافضاى کالج سلطنتى لندن (Imperial College, Aeronautics Department)
 • معرفی پزشکی هومیوپاتی برای اولین بار به جامعه دانشگاهی ایران و آموزش رایگان حدود 300 پزشک، ماما، دندان پزشک و دام پزشک (دانشکده پزشکى، واحد زرگنده، تهران و دانشگاه ارومیه، ١٣٧۴-١٣٧٨)
زمینه مطالعاتى و تحقیق:
 • ساختار فضازمان و complex systems در چارچوب chaos theory و تعمیم آن بر سیستم هاى کوانتومى (quantum chaos) و بیولوژى
 • مدل رشد جهان (و پدیده ها و موجودات آن) از یک هسته اولیه بر طبق معادله تکوینى خاص هر موجود که spontaneous symmetry breaking نقشى عمده در آن دارد بر پایه تئورى هاى نسبیت و کوانتوم و به کمک chaos theory

بازدیدها: 288